EN
DE
ČE
FR
IT
Znamenitosti i zanimljivosti
Odredišta
Aktivnosti
Turistička ponuda
Korisne informacije
Multimedija
Početna Znamenitosti i zanimljivosti Odredišta Aktivnosti Turistička ponuda Korisne informacije Multimedija
Facebook Ston.hrTURISTIČKI PORTAL OPĆINE STON
TOURIST BOARD OF STON

Napolenova cesta

         

 
NAPOLEONOVA CESTA

Dionicom  Ston-Gornje Selo, Ponikve u dužini od 7 km ravnog srednjeg uspona može se šetati. Šetnja traje cca 2,5h, a započinje iz Stona cestom uz Solanu do Sumića mosta gdje ćete dobiti prve podatke o Napoleonovoj cesti na info tabli. Slijedeća 2,5 sata uživati ćete u prirodnim i kulturnim znamenitostima, udaljeni od suvremene svakodnevnice. 

 Napoleonov put na Pelješcu proteže se od Stona jugoistočno od Orebića i Vignja na sjeverozapadu poluotoka. Taj filijalni pravac francuske ceste uzduž istočne obale Jadranskog mora dug je 61.364 metra. Strateška nužnost pelješkog puta predodređena je potpunom inferiornošću Francuza na Jadranu, kojim u to vrijeme vladaju njihovi neprijatelji Englezi i Rusi.

  Put građen etapno, a izgradnja je nastavljena i pod austrijskom vlašću, kada su povezana sva veća mjesta na poluotoku. Pored francuske vojske u gradnji je bilo prisiljeno sudjelovati i lokalno stanovništvo, pa su zamjetne znatne razlike u načinu i kvaliteti gradnje pojedinih dionica. Francuski put na Pelješcu jedno je od rijetkih preostalih svjedočanstava iz razdoblja na dubrovačkom području.

Trasa je zbog strateških razloga tako položena da nerijetko prolazi nepristupačne gorske predjele, otkud se pružaju atraktivne vizure, što omogućuju potpuno nov doživljaj prostora. Napoleonov put na Pelješcu prolazi u neposrednoj blizini 48 manje poznatih lokaliteta iznimnog spomeničkog značaja, čija se datacija kreće u rasponu od pretpovijesti do 19. stoljeća.

Budući da Napoleonski put prolazi gotovo čitavom dužinom poluotoka, mnoga nalazišta neminovno se nalaze na samoj trasi puta ili u njenoj blizini. U okolici Stona nalazi se nekoliko važnih ranih sakralnih spomenika, među njima ranokršćanska crkva sv. Mandaljene ranosrednjovjekovna crkva sv. Mihovila. Pod vrhom grebena koji odvaja Stonsko polje od Ponikava smještena je špilja Gudnja, višeslojno pretpovijesno nalazište koje pokriva razdoblje od 6. og tisućljeća prije Krista do brončanog doba.
Sama udolina Ponikava sadrži jednu od najimpresivnijih koncentracija velikih pretpovijesnih grobnih gomila i gradina na čitavom poluotoku. Slične gomile i gradine nižu se dalje prema zapadu duž velikog dijela trase puta. Mnoge krševite glavice nad putem okrunjene su slikovitim srednjovjekovnim i kasnijim crkvicama.
Napokon, na nakovanjskoj visoravni smještena je  nakovanska Spila, višeslojno pretpovijesno naselje s kontinuitetom korištenja od 6. og tisućljeća prije Krista do kraja pretpovijesti, kada ju je lokalno ilirsko stanovništvo koristilo kao svetište.
 
  
 

 

               

Novinarke pripremaju članak za popularni ukrajinski časopis Ukrainian Travel...
Uzimanje i testiranje uzoraka provodi se isključivo po predhodnoj narudžbi i...
Upute za vlasnike kuća za odmor i stanovnike općina i gradova u vezi prijave gostiju u eVisitor sustav Zbog izvanredne situacije u vezi koronavirusa je prilagođena

Zbog izvanredne situacije u vezi koronavirusa, registracija u eVisitor sustav...

Facebook Ston.hr